klik op het pijltje om te starten, meerdere delen worden achter elkaar geladen
Reageer: Wil je iets delen/vragen? Ik ben benieuwd naar jouw feedback
als je een persoonlijk antwoord wilt, zet je emailadres achter je naam gescheiden door een spatie (deze wordt niet zichtbaar voor anderen)
Naam:
email:


Reactie:


Wat is Divinefulness
divinefulness-logo De term Divinefulness is gevormd als reactie op mindfulness dat in het begin van de 21ste eeuw grote bekendheid kreeg.

De gedachte was: ‘het is niet mindfulness, maar Divinefulness’.
Het gaat erom gewaar te zijn van de volheid van het Goddelijke, Divine, in alles. En daarmee het leven in volledige verbinding ermee vorm te geven. Of te wel: geheel gevuld zijn van Divine: Divinefulness.
Bij Divinefulness wordt, ook in het Nederlands, gesproken over Divine.
Deze term heeft als voordeel dat er, anders dan het woord Goddelijke, geen verwijzing naar God in het voorkomt.
Het zal voor velen wennen zijn aan deze nieuwe term.
Christus als inspiratie
Christus is de grote inspiratiebron achter Divinefulness. In 1999 en 2000 stuurde hij een zevental Brieven naar de wereld door de geest van een vrouw die zich daar veertig jaar op had voorbereid. Ze had alles achter zich gelaten dat ze dacht te weten over religie, dogma en wetenschap.
Deze Brieven dragen de titel ‘Christus Keert Terug’ meer informatie vind je hier

In de Brieven legt Christus, die de vervolmaakte energie is van de persoon Jezus die 2000 jaar geleden op aarde leefde, uit dat alle ellende die de mensheid doormaakt, wordt veroorzaakt doordat we afgescheiden zijn van de Liefdevolle Universele Intelligentie die aan de basis ligt van het hele Universum. Dat is niet fout of een zonde. Het is een integraal deel van hoe het Universum werkt.

Je kunt je afvragen of we eeuwig veroordeeld zijn om in deze staat te verblijven.
Zeker niet.
Juist daarom is Divinefulness ontstaan.
Om een manier te vinden om terug te keren naar de verbondenheid met Divine. Vanuit deze verbinding ontstaat de inspiratie die je in contact brengt met precies dat wat jij nodig hebt op ieder moment in je leven, in volmaakte balans met de noden van ieder ander.

Wil jij ook groeien van ‘wel aardig’ naar ‘leven is fantastisch’?
Want fantastisch is het als je volledig in verbinding met Divine leeft. Dan is het alsof je ziel voor je uit loopt. Alles wat je nodig hebt is er al voordat je ook maar gedacht hebt dat je iets zou kunnen wensen. Een gevoel van altijd gedragen en gezien zijn. Dat is zo mooi, dat het met geen woorden te beschrijven is. Overweeg dan om deel te nemen aan de Pelgrimstocht naar je Bron

Divinefulness gaat uit van een aantal basisprincipes:

• We leven in een Liefdevol Intelligent Universum dat alles schept en voor al het geschapene volmaakt zorgt
• Door meditatie kan ik een directe en intieme relatie opbouwen met Divine
• Dankbaarheid is de brandstof voor deze verbinding
• Er ligt een levenspad voor mij dat ik kan volgen door te luisteren
• Dit levenspad heb ik, in samenspraak met Divine, gepland en gekozen om te groeien
• Het ego is een essentieel deel van mij en alles wat geschapen is.
• De intentie is om het ego in dienst te stellen van mijn ziel
• Onvoorwaardelijke liefde en berouw zijn sleutels hiervoor

𝔻𝕚𝕧𝕚𝕟𝕖𝕗𝕦𝕝𝕟𝕖𝕤𝕤: 𝕨𝕒𝕥 𝕓𝕣𝕖𝕟𝕘𝕥 𝕙𝕖𝕥 𝕛𝕠𝕦

Hieronder lees je de acht belangrijkste voordelen die Divinefulness jou gaat brengen.

• Een diep weten dat je altijd gedragen wordt
• Contact met leiding en inspiratie voor het leven
• Onvoorwaardelijke Liefde zijn
• Je levenspad ontvouwt zich voor je uit
• Volledig je eigen unieke zelf zijn
• Een manier om in jouw noden te voorzien, die goed is voor iedereen
• Balans is je leven:
  Tussen denken en voelen
  Actie en ontspanning
  Meegeven en jezelf zijn
• Vrijheid van angst, piekeren en zorgen maken, rust en ontspanning in al je handelen

𝔻𝕚𝕧𝕚𝕟𝕖𝕗𝕦𝕝𝕟𝕖𝕤𝕤: 𝕙𝕠𝕖 𝕝𝕖𝕖𝕗 𝕛𝕖 𝔻𝕚𝕧𝕚𝕟𝕖𝕗𝕦𝕝

Om je Divine Essentie volledig te kunnen leven, zijn dit aspecten om aan te werken:
• Dagelijkse stilte meditatie en regelmatig de verbinding navoelen
• Een diep weten ontwikkelen van de werkelijkheid van Divine
• Dankbaarheid als liedje in je hoofd
• Overstijgen van het ego
• Volgen van ingevingen
• Luisteren naar informatie, waar die ook vandaan komt
• Voelen als tweede scheppingsinstrument
• Christusbewustzijn als richting- en raadgeverTel: 06 12 52 40 55 | KvK: 09208959 (JvanB)| Bank: NL67ASNB 0267 1707 42| PayPal: pp@jvanb.nl